Miljøfyrtårn

Vi er glade og stolte over at Barra i august 2016 ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har også tegnet medlemskap i Grønt Punkt for å ta ansvar og påvirke at hverken vi eller våre leverandører overemballerer.
Dette etter ønske fra kunder og ansatte samt at vi ser at fremtidens konkurransekraft vil være nært knyttet til bærekraft.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
At Barra har valg å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
Det vil bli levert årlige miljørapporter, og hvert tredje år vil virksomheten resertifiseres.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Les mer om MFT her: www.miljofyrtarn.no og Grønt Punkt her: www.grontpunkt.no