ISO 9001

Barra AS styrker sin posisjon som leverandør til norsk og internasjonal industri og er nå ISO sertifisert ihht. NS-EN ISO 9001:2015.

Det å ha gode systemer for ledelse og kvalitetsstyring er viktig for at vi skal kunne sikre at vi oppfyller de krav og forventninger som industrien og andre bransjer har.

Ledelsesprosessene i ISO og vårt avvikssystem hjelper oss å identifisere forebyggende tiltak og forbedringer, både internt og mot våre leverandører.
Dette styrker oss som bedrift og hjelper oss å ha fokus på kontinuerlige forbedringer.

Ved implementering av ISO bruker vi samme standard som våre største leverandører og de flest av våre industrikunder.

For å ivareta miljøet har vi nå også sertifisert oss som ISO 14001:2015