ISO 14001

ISO 14001:2015 Miljøsertifisert

Vi er glade og stolte over at Barra i juni 2019 ble ISO 14001:2015 Miljøsertifisert. Dette vil erstatte vårt Miljøfyrtårn sertifikat som vi har hatt siden 2016 og er gjort for ytterligere styrke vårt fokus på både vårt indre og ytre miljø. Våre kunder etterspør en slik satsing og sammen med vårt ISO 9001:2015 sertifikat, som omhandler kvalitet,  føler vi oss godt rustet for årene som kommer der konkurransekraft vil være nært knyttet til bærekraft og generelt samfunnsansvar.

Sertifikatet innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten må oppfyller krav og gjennomføre tiltak for miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Det vil være årlige revisjoner og hvert tredje år vil virksomheten resertifiseres.

Vi fortsetter vårt medlemskap i Grønt Punkt for å ta ansvar og påvirke at hverken vi eller våre leverandører bruker mer emballasje enn nødvendig.